2% parama

Kviečiame paskirti 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio „House of Puglu“.

Kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

Prašymui pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį sumos naudojama Prašymo forma FR0512 (03 versija).

Formą galima užpildyti internetu arba atsispausdinus.

 

Pildymo internetu instrukcija

1. Atsidaryti puslapį - https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
2. Prisijungti per savo banką. (Pvz., spausti „Swedbank“, prisijungti prie banko, prie „VMI Deklaracijos“ spausti „Prisijungti“).
3. Skyriuje „Atstovaujamų mokesčių mokėtojų pasirinkimas“ spauskite ant savo VARDO PAVARDĖS. (Jeigu tokio skyriaus iš viso nematote - praleiskite šį žingsnį). 
4. Spausti „Pildyti formą“.
5. Puslapio dešinėje atsiradusiame skyriuje „Dažniausiai pildomos formos“ spausti nuorodą „Prašymas skirti paramą“.
6. Prie skyriuje „Prašymas skirti paramą“ esančios formos „FR0512 v.3“ reikia spausti ant paveikslėlio, kuriame pavaizduotas gaublys.
7. Atsidariusioje formoje reikia:
     a) Pasirinkti „Mokestinis laikotarpis“ - norodyti "2016".
     b) Pažymėti langelį "Mokesčio dalį skiriu* paramos gavėjams"
     c) Pirmoje eilutėje stulepelyje „Gavėjo tipas***“ pasirinkti „Paramos gavėjas“.
     d) Pirmoje eilutėje stulepelyje „Gavėjo identifikacinis numeris (kodas)“ įvesti „301136839“.
     e) Pirmoje eilutėje stulepelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais)“ įvesti „2“.
     f) Pirmoje eilutėje stulepelyje „Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio*****“ pasirinkti „2017“ (arba kitus metus, jeigu paramą norite skirti daugiau nei vieniems metams).
     g) Spausti „Pateikti deklaraciją“.

 

Pildymo atsispausdinus pavyzdys, forma ir instrukcija:

Forma, instrukcija, pavyzdys:

 

Susisiekite: houseofpuglu@gmail.com

Tai padarę praneškite – padovanosime kvietimą į Jūsų pasirinktą „House of Puglu“ renginį.

MENIU
EN